Page 11 - renklikuranmeali
P. 11

4 / 74 / MÜDDESSİR SURESİ          11

    38.  Herkes, kazandığına karşılık, bir rehindir.
    39.  Ancak, ahiret mutluluğuna eren kimseler, başka.  4
    40, 41, 42. Onlar, cennetlerdedirler. Birbirlerine, suçlular hakkında, sorular
      sorarlar ve dönüp onlara, şöyle derler: “Sizi Sekar’a (cehenneme), ne
      soktu?”
    43.  Onlar şöyle derler: “Biz, namaz kılanlardan değildik.”
    44.  “Yoksula yedirmezdik.”
    45.  “Batıla dalanlarla birlikte, biz de dalardık.”
    46.  “Hesap, ödül ve ceza gününü de, yalanlıyorduk.”
    47.  “Nihayet ölüm, bize gelip çattı.”
    48.  Artık şefaatçilerin, şefaati; onlara fayda vermez.
    49.  Böyle iken onlara, ne oluyor da; öğütten, yüz çeviriyorlar?
    50, 51. Onlar sanki, arslandan kaçan, yaban eşekleridirler.
    52.  Hatta onlardan her bir kişi, kendisine, açılmış sayfalar verilmesini,
      istiyor.
    53.  Hayır, hayır! Onlar, ahiretten korkmuyorlar.
    54.  Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur’an), bir uyarıdır.
    55.  Artık kim dilerse, ondan öğüt alır.
    56.  Bununla beraber, Allah dilemedikçe, öğüt alamazlar. O, takvaya
      (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) yetkili olandır; bağışlamaya,
      yetkili olandır.    4 .  Bu ayet, “Ancak, amel defterleri sağdan verilenler başka” şeklinde de tercüme edilebilir.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16