Page 12 - renklikuranmeali
P. 12

12             5 / 1 / FATİHA SURESİ

             1
          FATİHA SURESİ

    Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in diziliş sırasında, ilk suresi olduğu için,
    “başlangıç” anlamında “Fatiha” adını almıştır. Surenin ayrıca, “Ümmü’-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-
          1
    Mesani” (Tekrarlanan yedi ayet), “el-Esas”, “el-Vafiye”, “el-Kafiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifa”, “eş-Şükr” ve “es-
     2
    Salat” gibi başka adları da vardır.
    Kur’an’ın içerdiği esaslar, öz olarak, Fatiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık, birtek Allah’ın varlığı,
    onun kontrolü, tek ilah oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp, O’ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir
    şekilde, ifade edilir. Fatiha suresi aynı zamanda, baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)

    1.  Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile;  3    1.  “Tekrarlanan yedi ayet” ile ilgili olarak, bakınız: Hicr suresi, ayet, 87.
    2.  Salat, namaz demektir.
    3.  Besmele, Neml suresinde, müstakil bir ayet olarak yer alırken (27/30); Tevbe* suresi hariç, Kur’an’ın
     her suresinin başında da, bulunmaktadır. Fatiha suresinin başındaki besmele, bir görüşe göre,
     surenin birinci ayeti sayılmayıp; son ayet, iki ayet olarak kabul edilmektedir. “Çok merhamet eden ve
     tekrar canlanacağınız yerde inananları affedecek olan, Allah’ın adı ile” tercüme edebileceğimiz
     besmeleyi, asli ifadesi ile okuyup, öylece korumak uygun olur. Zira Besmele, tıpkı ezan ve selam gibi,
     tüm müslümanlar arasında, ortak bir mesaj niteliği taşımaktadır.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17