Page 13 - renklikuranmeali
P. 13

5 / 1 / FATİHA SURESİ                     13

        4    5     6
    2, 3, 4. Övgü; alemlerin Rabbi, çok merhamet eden, tekrar canlanacağınız
            7
      yerde inananları affeden,  hesap, ödül ve ceza gününün (ahiret
      gününün) sahibi, Allah’a mahsustur.
    5.  (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden, yardım dileriz.
    6, 7.  Bizi doğru yola, kendilerine, nimet verdiklerinin yoluna yönelt; gazaba
      uğrayanların ve sapıkların yoluna, yöneltme.

    4.  Övgü, tüm varlıkları nimetlendiren, sonsuz güç sahibi, Allah’ı yüceltme ifadesidir. Övgü eden insan,
     Allah’ın nimetlerine konu oluşu bakımından değil; Allah’ın tüm insanları nimetlendirici bir
     konumda oluşu açısından, O’na övgü eder. Bu nedenle belli bir nimet, bir insana ulaşsa da,
     ulaşmasa da, o insan, Allah’a övgü eder. Allah’tan başka, mutlak anlamda nimet verecek, hiçbir
     varlık bulunmadığı için, övgüye layık tek varlık da, Allah’tır.
    5.  Rabb, “Varlıkları yaratan, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, onları, kademe kademe geliştirip
     olgunluğa ulaştıran, Allah” demektir.
    6.  Rahman(Çok merhamet eden), “rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli”
     anlamlarında, sadece Allah için kullanılan sıfat-isimdir. Tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Mü’min
     olsun, inkar eden olsun; iyi olsun, kötü olsun, herkes “çok merhamet eden”in ifade ettiği rahmetin
     kapsamındadır. Varlıklar da, bu rahmet ve merhametin eseri olarak, var olmuşlar ve varlıklarını da,
     yine bu sayede, sürdürmektedirler.
    7.  “Rahim(Tekrar canlanacağınız yerde inananları affeden)” kelimesi de, “Rahman(Çok merhamet
     eden)” gibi, Allah Teala’nın sıfatlarından biridir. Aynı şekilde, “rahmeti çok”, “çok merhametli”,
     “sonsuz merhametli” anlamlarını taşır. Ancak “rahman”, Allah Teala’ya has bir sıfat-isim iken;
     “rahim” insanlar için de kullanılabilir. Nitekim Tevbe suresi 128. ayette, bu sıfat, Hz. Muhammed*
     için de kullanılmıştır.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18