Page 14 - renklikuranmeali
P. 14

14                6 / 111 / TEBBET SURESİ

             111
          TEBBET SURESİ

    Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. “Tebbet”; kurusun, kahrolsun demektir.

      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)
      Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile
    1.  Ebu Leheb’in, iki eli kurusun. Zaten kurudu.
    2.  Ona, ne malı, ne de kazandığı, bir fayda vermedi.
    3.  O, alevli bir ateşe, girecektir.
    4, 5.  Boynunda, hurma liflerinden bükülmüş, bir ip ile birlikte (gelecek);
                   1
      karısı da, sırtında odun taşıyarak (o ateşe girecektir).    1 .  Ebu Leheb, Hz. Muhammed’in amcası olmasına rağmen, ona düşmanlık edenlerin, en başında
     geliyordu. Karısı Ümmü Cemil’de, bu düşmanlığında kocasına katılır, hatta, zaman zaman dikenli
     çalılar taşıyıp, Hz. Muhammed’in geleceği yola dökerdi. Surede onların, hem bu düşmanlıkları, hem
     de bu yüzden uğrayacakları azap, dile getirilmektedir.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19