Page 7 - renklikuranmeali
P. 7

3 / 73 / MÜZZEMMİL SURESİ           7

             73
         MÜZZEMMİL SURESİ

    Mekke döneminde inmiştir. 20 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden
    almıştır. Müzzemmil; örtünen demektir. Surede başlıca, Hz. Muhammed’in ibadet ve taat hayatı, konu
    edilmiştir.

      AKTARAN: CEBRAİL(A.S)
      Rahman ve Rahim olan, Allah´ın adı ile
    1.  Ey örtünen (Peygamber)!  1
    2, 3.  Kalk, birazı hariç olmak üzere, gecenin yarısını ibadetle geçir. Yahut
      bundan, biraz eksilt.
    4.  Yahut buna, biraz ekle. Kur’an’ı, ağır ağır, tane tane oku.
    5.  Şüphesiz biz, sana (sorumluluğu) ağır, bir söz vahyedeceğiz.
    6.  Şüphesiz, gece, ibadet için kalkmak, daha zordur; fakat, (gece
      ibadetindeki) sözlerin (ayetlerin ve duaların) etkisi, daha fazladır.
    7.  Çünkü, senin için gündüzleri, uzun bir çalışma vardır.
    8.  Rabbinin adını an ve bütün benliğinle, O’na yönel.
    9.  O; doğunun da (güneşin ufukta doğduğu yönünde), batının da
      (güneşin ufukta battığı yönünde), Rabbidir. O’ndan başka, hiçbir ilah
      yoktur. Öyle ise, O’nu, vekil edin.
    10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
    11. (Allah(cc) şöyle der): “Nimet içinde yüzen, o yalanlayıcıları, bana bırak ve
      onlara, biraz süre ver.”    1 .  Hz. Muhammed(sas), Hira mağarasında ibadetle meşgul iken, ilk vahyin gelişi sırasında, Cebrail’i,
     asli suretiyle görmüş, çok heyecanlanmış ve korkuya kapılmıştı. Evine gelerek eşi, Hz. Hatice’ye,
     “Zemmiluni-beni örtün” demiş ve örtünüp yatmıştı. Son ayeti hariç, bu olay üzerine inmiştir.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12