Page 8 - renklikuranmeali
P. 8

8          3 / 73 / MÜZZEMMİL SURESİ
    12, 13. “Çünkü bizim yanımızda, (inkar edenler için) ayağa takılan zincirler
      vardır; cehennem vardır; boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve üzüntü
      dolu bir azap vardır.”
    14. (Cebrail): O gün, yeryüzü ve dağlar, şiddetle sarsılır; dağlar, akıp giden,
      kum yığını haline gelir.
    15. (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek, bir
      peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da, bir peygamber
      göndermiştik.
    16. Ama Firavun, o peygambere (Musa’ya) isyan etti; biz de onu, ağır ve
      çetin bir şekilde, yakalayıverdik.
    17. Hal böyle iken, (peygamberi) inkar ederseniz; çocukları, ak saçlı
      ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, (kıyametten) nasıl korunursunuz?
    18. (O gün) Gök (bile) onun dehşetinden yarılır, Allah’ın vaadi gerçekleşir.
    19. Şüphesiz bunlar, bir öğüttür. Kim dilerse, Rabbine ulaştıran, bir yol
      tutar.
    20. (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın
      kısmını ya da yarısını ya da üçte birini, ibadetle geçirdiğini biliyor.
      Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da, böyle yapıyor. Gece ve
      gündüzü, belirleyen Allah’tır. Sizin (Mü’minlerin) buna, (gece
      namazına) gücünüzün yetmeyeceğini, bildi de, sizi bağışladı (yükünüzü
      hafifletti). Artık (geceleri,) Kur’an’dan, kolayınıza geleni okuyun. Allah,
      içinizde hastaların bulunacağını; bir kısmınızın, Allah’ın lütfundan
      rızık aramak üzere, yeryüzünde dolaşacağını; diğer bir kısmınızın ise,
      Allah yolunda çarpışacağını, bilmektedir. O halde (gündüzleri de,)
      Kur’an’dan, kolayınıza* geleni okuyun. Namazı, dosdoğru kılın, zekatı
      verin; Allah’a, güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden, ne iyilik
      gönderirseniz; onu, Allah katında, daha üstün bir iyilik ve daha büyük
      ödül olarak, bulursunuz. Allah’tan, bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah,
      çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13